UN ANY A L'AJUNTAMENT

 

Aquest primer any a l'Ajuntament, si ha tingut alguna característica ha estat la de la manca de diàleg entre l'equip de govern i el nostre grup municipal, a l'oposició.

No hem trobat l'esperit obert i dialogant que va oferir el senyor alcalde en el seu discurs de presa de possessió del càrrec, que també es deixa sentir en el darrer Butlletí Municipal. Tampoc ha existit aquell tarannà distès, obert, participatiu i democràtic.

Una mostra clara d'això és que, mentre l'equip de govern es reuneix cada dues setmanes, l'únic contacte amb nosaltres es duu a terme cada tres mesos a través dels plens municipals del consistori i al límit màxim que permet la llei.

Malgrat que poques de les iniciatives plantejades pel nostre grup han progressat, estem exercint el nostre paper d'oposició d'una manera lleial i constructiva, demanant aclariment de totes aquelles decisions amb les quals no estem d'acord o d'aquelles de les que no se'ns n'ha donat les suficients explicacions.

A Avinyonet som la població amb menys despesa per ciutadà de tota la província de Girona. L'alcalde diu que "som el poble que més estalvia". Nosaltres no ho veiem pas exactament així. La realitat és que aquesta mancança de recursos durant el present mandat redueix els serveis a la ciutadania als mínims actuals.
 

QUÈ HEM FET? PER AVINYONET

 

Obrir la pàgina web www.femavinyonet.cat per transmetre tota aquella informació que ens és facilitada o bé, aquella que podem captar i comprovar a través de qualsevol font o mitjà.

 

Traslladar a l'Ajuntament una relació documentada de desperfectes a les infraestructures. Algunes d'elles amb perill per a les persones. Posar damunt la taula la situació del tractament de les aigües residuals al municipi.

 

Demanar actuacions més contundents de l'Ajuntament en el control de les plagues de mosquits (tigre i d'altres menes). Demanar també actuació en el control de les plagues d'erugues conegudes com a Processionària.

 

Atendre les queixes d'un grup de familiars d'alumnes, arran de les discordances de criteri sorgides pel canvi de junta de l'AMPA a l'escola municipal i interpel.lar l'Ajuntament al respecte.

 

Traslladar a l'Ajuntament les queixes d'un grup de veïns respecte al servei d'enllumenat de PRODAISA, que no és tot el diligent  que caldria en determinades ocasions. Traslladar també a l'Ajuntament les queixes semblants pel que fa al servei de Correus.

 

Denunciar el fet que als voltants d'habitatges s'hi duen activitats de cacera, amb el corresponent perill pels veïns.

 

Analitzar el tancament dels comptes municipals de l'exercici 2015  i dels pressupostos presentats pel 2016. S'han demanat aclariments de les situacions que oferien dubtes i s'ha manifestat el desacord en d'altresque s'entenien no adequades.

 

Trobats uns desperfectes a les estructures de les escoles municipals,demanant a l'Ajuntament per a la seva reparació immediata.

 

S'ha intervingut, juntament amb el grup de veïns Amics de la Biblioteca, en l'assumpte de la desubicació d'aquest centre, amb el "reciclatge" del seu fons documental, demanant un ple extraordinari dedicat específicament a aclarir l'assumpte i demanant la dimissió de la regidora de Cultura. El resultat ha estat la reobertura del centre al mateix lloc i la dotació de nou llibres.

 

S'ha aconseguit, que s'emetés l'ordenança respecte de l'Ordre Públic en Festes i Manifestacions festives i el consum d'alcohol a carrers i places públiques.

QUÈ FAREM?

...s'està fent

Seguiment dels plans d'estalvi energètic en l'enllumenat públic, substituint les làmpades dels punts de llum per noves de la tecnologia LED.

Participar en la reactivació de la vida social a Mas Pau, a través de l'associació Amics de Mas Pau i demanant que la política de l'Ajuntament passi dels gestos als fets.

Seguir de prop el projecte anomenat Coworking impulsat per l'Ajuntament.

Analitzar a fons els contractes de serveis que té subscrits l'Ajuntament, considerant que en el pressupost les despeses de personal, propi i contractat, representen un 42% de les despeses totals.

Persones del nostre grup municipal organitzen o participen activament en actes públics a l'Ajuntament:
Cavalcada de Reis i amb la Quina que permet finançar-la en part.
Festes "El Follet" adreçades a la mainada del poble.
La "Bicicletada d'Avinyonet" que enguany ja serà cronometrada i mantindrà els tres nivells de participació.

Seguir insistint en el fet que convocar un ple municipal cada tres mesos llasta greument l'activitat municipal i que cal escurçar els terminis entre trobades.
 
 

properament

Insistir en el fet que cal programar activitats continuades, lúdiques i/o esportives als terrenys dels Camps de la Font, a fi d'evitar-ne la degradació a l'espera de la construcció de les noves escoles municipals.

Vetllar pel restabliment d'un lloc per a l'estudi i la lectura al poble, recuperant la biblioteca i participant perquè s'hi donin continguts i activitats.

Demanar que s'adeqüi la casa cedida per Herr Oskar Gross per a usos d'activitats veïnals.

Promoure conjuntament amb les entitats municipals la recuperació del dinar col·lectiu a Avinyonet que s'havia celebrat a finals d'estiu a Mas Pau anys endarrere.

Coordinar esforços i gestions amb el partit ERC per aconseguir l'edificació de les noves escoles municipals als Camps de la Font.