Aquells problemes a l'escola municipal que no existíen… fins fa quatre dies.

Arran de la decisió presa per la Conselleria d’Educació en el sentit de suprimir una plaça de Professor/a d’infantil de les nostres Escoles Municipals “Gonçal Comellas”, la Direcció de les Escoles i/o el departament d’ensenyament resol ajuntar en una sola aula les classes de P.3 i P.4 al pròxim Curs 2016/2017.

Aquest fet, ha desfermat novament malestar entre els pares/mares dels cursos afectats, de forma més assenyalada pel que fa als alumnes del curs P.4, del proper 2016/17.

El nostre Grup Municipal, ha traslladat en tots els plens Municipals Ordinaris d’aquesta legislatura les noticies i comentaris que ens han arribat continuadament respecte d’un seguit de conflictes entre la Direcció de les Escoles i familiars d’alumnes.

L’Equip de Govern s’ha reiterat una i una altra vegada en la manifestació de que “no els constaven cap mena de problema a les Escoles”, al contrari tot anava com una bassa d’oli.

La situació ha derivat cap a caires més tensos i veient la manca d’acció per part de la Direcció i l’Ajuntament, el nostre Grup Municipal ha estat requerit per poder arribar a les autoritats educatives provincials i plantejar la situació en la cerca de solucions.

Després d’una primera presa de contacte amb la Regidora d’Educació i Cultura, que ja era coneixedora d’aquesta situació des d’abans de la celebració del Ple Ordinari del 06.07 on va informar-nos no tenir constància escrita d’aquests fets, i a la vista de que la actitud de l’Ajuntament no ha canviat respecte dels antecedents coneguts, hem decidit posar-nos en contacte directe amb Ensenyament, fent-ho saber prèviament als familiars afectats pel problema.

Com a resultat de les diferents gestions, el divendres 15.07, es va mantenir una reunió entre el Sr. Xavier Barranco, Inspector de Zona d’Educació, la Sra. Júlia Gil i pares/mares i familiars d’alumnes de P.4 de l’Escola Gonçal Comellas, de la que no se’n va desprendre res en concret i es va traslladar la qüestió a una nova reunió que es sostindrà el proper mes de Setembre.

També es va aconseguir l’afirmació i compromís del Sr. Barranco en fer un seguiment exhaustiu per part del departament sobre el curs de P3-P4 en aquest curs 2016/2017. Comprometent-se a fer una reunió/revisió amb els pares al finalitzar el primer trimestre i poder comprovar si estan satisfets amb el desenvolupament del curs.

En qualsevol cas, queda palès que els que es va qualificar de “rumors” respecte de problemes a l’escola, tenien els seus fonaments i que calia haver-los escoltat des del moment que el nostre Grup Municipal els va posar damunt la taula.

Seguirem amatents al desenvolupament d’aquest tema cabdal a fi de que els alumnes que decideixin seguir a l’escola d’Avinyonet o matricular-s’hi nou, comptin amb la estructura necessària i el millor ambient.

Perquè: Una escola no és pas tan sols un bon edifici i unes instal·lacions correctes, sinó també el nivell d’ensenyament que s’imparteixi. Constitueix una primera porta d’entrada en societat per part dels infants i un lloc prioritari d’activitat cívica que cal cuidar en extrem.