ELS VALORS DE LA CONVIVÈNCIA.

Respecte de la crida a la convivència que fa “Grup de joves d’Avinyonet”, hem de dir que el nostre Grup Municipal és poc amic d’anar esventant coses més enllà del municipi, per la senzilla raó de que la roba bruta cal rentar-la a casa. Però succeeix, que a vegades, determinades actituds omplen el pot de la paciència (la d’altres joves i no tant joves d’Avinyonet) i no queda cap més remei que informar a la opinió pública de la veritat i contingut de determinades situacions que es volen mantenir dissimulades o es proclamen a través de mitges veritats.

Els qui hem decidit oferir-nos a participar durant l’exercici de qualsevol servei a la ciutadania, adquirim l’obligació de fer el que entenem que és més just i correcte i fer-ho amb tota la capacitat i il·lusió que en som capaços. De fet: el mateix que s’exigeix a qualsevol professional i a la seva tasca; res de nou! D’aquesta manera, la bona i prudent administració de les responsabilitats públiques no és pas quelcom que s’hagi de lloar, senzillament és el que s’espera de qui s’hagi postulat com a solució per a exercir les tasques de govern.

És evident que l’afer “Biblioteca” ha originat una presa de postures diferents per part de la majoria dels habitants del poble, que ha evolucionat cap a una crispació que estem plenament d’acord que cal solucionar. El que és essencial és que al poble s’hi visqui bé, que no hi hagi tensions entre persones i tot es desenvolupi dins d’un clima de convivència en el que “les coses passin” sense fer-se notar. En això hi estem d’acord!

Tampoc cal emetre missatges “d’obrir els ulls” a ningú, al poble tothom s’hi veu. Alguns veuen les decisions presses respecte la Biblioteca, altres el destí del seu Fons Documental i alguns, qüestions que no els agraden gens, com ara:

  • Que a EL PUNT-AVUI del 06 de Març hi aparegui destacat l’esment a Avinyonet com a el poble amb menys despesa municipal per habitant de tota la província de Girona (540,76 €/habitant/any en front dels 1.371,37 € de la mitjana provincial). L’últim del ranking!! Dada que en sí mateixa, i d’entrada, no és pas per a posar-nos cap medalla. És un fet i unes dades que cal interpretar i analitzar a fons... amb calma, sense buscar-ne culpables, constructivament i, sobre tot, amb més informació.

Els estils de govern solen ser els qui marquen les característiques de qualsevol col·lectiu, tant Públic com Privat, i el de l’actual Consistori, està sent molt poc dialogant i participatiu, contràriament al que va oferir el Sr. Alcalde en l’acte de presa de possessió del nou mandat. Com que ja n’hem parlat i argumentat al respecte en el comunicat anterior aparegut en aquesta mateixa pàgina web, no cal insistir-hi.

Estem en contra d’actes, paraules o qualsevol altra mostra de menyspreu, violència física o verbal, però també de les actituds prepotents, dels abusos de la posició d’autoritat i de les manifestacions rotundes. Totes aquestes actituds solen generar poca empatia.

Abans d’acabar, volem aprofitar per comentar l’article aparegut a “El Diari de Girona”, edició del 15 de Març, signat pel Sr. Thomas Spieker (www.diaridegirona.cat/opinió/2016/03/15/senyors-paraules/772596.html) en el que s’identifica com amic, en la època del Chic de Roses, del Sr. Josep Maria Bartolomé, el nostre alcalde; honora a aquest senyor la postura respecte l’amistat que demostra, però voldríem transmetre-li la nostra opinió en el sentit de que no estem pas d’acord respecte el futur de les biblioteques i de la informació impresa “en paper” que prediu. Creiem que és més que probable que tots el que llegim aquesta pàgina, morirem havent-hi encara llibres impresos, que seran guardats i consultats en Biblioteques. A més que també ho seran tots aquests mitjans que han aparegut i que ell esmenta més els que estan per aparèixer. La necessitat d’informació que implica ser competitiu en aquest món així ho exigeix! No deixa de ser una opinió, repetim, i ben modesta per cert, però sembla ser que mai no s’havia consumit al món tant de paper com ara, en l’època dels suports 100% electrònics.

Parlant de qüestions “d’alta política”, diu el nostre President, el Molt Honorable Carles Puigdemont, que per a federar es comença federant, doncs bé: per a dialogar, es comença dialogant. Per aquest camí potser transcendirem de l’empatia a la simpatia, que és del que es tracta.

Avinyonet de Puigventós,19 de Març de 2016.Grup Municipal: CONSTRUÏM FUTUR-FEM POBLE.