DESMANTELLAMENT DE LA BIBLIOTECA D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS I "RECICLATGE" DEL SEU FONS DOCUMENTAL.

Malauradament i per segona vegada en poc més de mig any, ens veiem obligats a adreçarnos als veïns i als mitjans de comunicació per aclarir la posició del nostre Grup Municipal respecte d'unes decisions que ha pres l'Alcalde i l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós atès que, en la forma en que han estat divulgades i comentades pot induir a malentesos: Ens referim al desmantellament de la Biblioteca Municipal del poble "Lluís Poch" i al destí dels llibres que hi estaven dipositats (uns 2.000 volums).

Amb la finalitat de poder aclarir l'abast exacte d'aquest eufemisme, exposem:

 1. En el primer dels Plens Municipals Ordinaris, en data 08/07/2015, en un dels punts inclosos dins l'ordre del dia i sense cap informació prèvia se'ns planteja l'opció de votar l'establiment d'un servei de "coworking" en el nostre Municipi.
  Consta en l'Acta del Ple esmenta:
  "El Sr. Alcalde explica que es tracta d'un servei que ja donen molts ajuntaments, i que en el cas d'Avinyonet, tot i que es farà servir el local de la biblioteca, això no impedirà que aquesta es pugui seguir utilitzant com a tal atès que solament s'ocuparà la primera planta."

  Aquell plantejament preveia, la ubicació del projecte "coworking" a l'edifici de la Biblioteca Municipal i concretament a la seva planta superior, compartida amb la Biblioteca, reservant-se la planta baixa als usos de tipus social que s'hi duien a terme esporàdicament. Ens va semblar correcta la proposta, revitalitzava un edifici municipal i aportava possibilitats de feina per a persones que volguessin engegar petits projectes d'auto-empresa.

 2. Passats tres mesos, convocat el següent ple municipal ordinari per l'Alcalde, i quan va correspondre repassar els Decrets d'Alcaldia, en un d'ells (Decret 317/15 concretament), es feia esment que s'havien decidit per decret un seguit d'actuacions relatives a l'espai de la Biblioteca. Al preguntar sobre aquest tema, se'ns va dir que "la Biblioteca es tancaria".

 3. A mitjans de Desembre ens van arribar comentaris preocupants respecte de l'abast de la remodelació del espai Biblioteca/covorking i, més concretament, sobre la ubicació dels llibres. Al ser aquest rumor sorprenent, vàrem voler estar-ne segurs. En el transcurs del ple municipal ordinari del 13/01/2016, vàrem preguntar quin era el destí dels llibres de la Biblioteca. De boca del Sr. Alcalde i de la Regidora Sra. Júlia Gil (Regidora de Cultura i 1ª Tinent d'Alcalde), vam rebre la contesta de que els llibres estaven en caixes, dipositades al magatzem municipal. El nostre grup municipal va proposar traslladar-los a la casa del C/ Llers donada per Sr. Gross i a l'hora comprovar l'estat del llibres.

 4. En escrit publicat a www.figueres.com , (12/02/2016) el Sr. Alcalde anunciava la seva decisió de deixar el càrrec al Juny de l'any 2017, exposant com un dels dos motius que la motivaven haver "..rebut crítiques per part de veïns i m’acusen d’haver desmantellat la biblioteca”. Seguia més avall: “ Tot això ha estat mal rebut per alguns veïns. Els llibres no s’han llençat, sinó que s’han reciclat per a donar-los una nova utilitat per a la mainada (sic)”.

  Pendents de confirmar-ho, aquest reciclatge, (que tampoc sabem si afecta a la totalitat dels llibres), sembla ser que ha consistit en destruir-los en matèria-base per a fer paper i rebre a canvi folis per a treballar a les Escoles.

 5. En cap moment, l’Alcalde ni la Regidora de Cultura i Ensenyament han donat coneixement al Ple de l’Ajuntament de la donació feta pel senyor López de Lerma, veí nostre, consistent en 546 llibres de notable valor cultural i econòmic, prèvia autorització feta per l’Alcalde i posterior agraïment per escrit d’aquest. També desconeixíem que el senyor Quimi Portet, quan es disposava a deixar el poble per a traslladar-se a Vic, havia donat la col·lecció íntegra de tots els llibres que conformaven la “Biblioteca Josep Pla”. Allò més cert és que molts llibres de la clausurada Biblioteca foren majoritàriament donacions fetes pels veïns d’Avinyonet.
  Per tant, no entenem que el govern municipal (CiU), en circular que paguem tots els veïns, ens digui que segons una experta, el nom de la qual no es dóna,

  ... el seu valor era escàs, que la majoria eren obsolets i no tenien un contingut vigent i que es trobaven en mal estat de conservació”

   

  Si els llibres d’en Pla són “obsolets”...que ens ho expliquin molt ben explicat perquè això no es pot dir del més gran prosista català del segle XX.

 6.  El rebombori al poble ha estat considerable. El veí Sr. Josep López de Lerma, ha publicat al respecte un article molt dur al Diari de Girona (27.02.16), un grup de veïns/es d’Avinyonet ha començat a recollir signatures per a demanar que es restitueixi la Biblioteca i el seu servei, la Junta de la Societat ha fet el mateix, els mitjans de comunicació com ara L’Empordà, La Vanguardia, El Periodico, Punt Diari, Albert Soler, Catalunya Ràdio, TV3 i d’altres s’han fet ressò. L’Ajuntament ha reaccionat emetent una circular, repartida als domicilis (per “bustiada”), en la que reitera la decisió i, respecte de la campanya d’accions populars esmentades, conclou:

  Valorarem amb el màxim afecte i estimació les signatures que se’n puguin recollir, però ens han escollit per a defensar els interessos de tots els avinyonetencs i avinyonetenques, com sempre, això es el que farem, valorant el que pensi la majoria, anteposant sempre el bé de la comunitat”.

 7. El nostre Grup Municipal s’ha trobat davant dels fets consumats que mai no ens han estat ni consultats ni comunicats.

  Hem exposat en seqüència i explicat quins en són els arguments i tot el que afirmem està reflectit en les Actes dels plens esmentats. Mai no hem votat a favor del tancament de la Biblioteca ni molt menys a favor de la destrucció d’uns dos mil llibres, segons que sembla, i a les Actes del Ple ens remetem. Ben al contrari, censurem aquests fets.

  És per tot això que anunciem que, de forma immediata, es demanarà la convocatòria d’un ple extraordinari per aclarir, d’una vegada per totes, el desenvolupament dels diferents passos que ha recorregut aquest afer, les decisions que els han facilitat i la seva conclusió i, si cal, demanar-ne responsabilitats polítiques a qui correspongui.

  Avinyonet de Puigventós, 02 de Març de 2016-03-02

   

   

   

  Signat: Construïm Futur-Fem Poble.