http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/03/04/cartes/770784.html

A Josep López
de Lerma
Francesc A. Picas. LA JONQUERA.
El senyor López de Lerma, en la seva col·laboració del dissabte 27 de febrer, ens ha deixat encarcarats. Explica que l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha tancat la biblioteca pública per falta de lectors i l'ha transformada en un local social.
Fins aquí un fet lamentable i vergonyós, però hi ha pitjor, encara. Afegeix que gairebé els dos mil llibres de la biblioteca han estat llençats a la foguera. No es tractava de llibres de pa sucat amb oli. Entre altres, hi havia les obres de Josep Pla, llibres aportats per Josep Poch, antic llibreter de Girona, i els 546 cedits pel mateix López de Lerma.
He cregut que López de Lerma potser es referia a un foc simbòlic, Potser volia dir que els llibres van ser regalats o venuts a un llibreter de libres vells. Però he notat un López de Lerma molt enfadat. Qualifica textualment la crema de llibres de grolleria, de salvatgeria, de barbàrie, d'ignorantisme i d'incivilitat.
Quasi no es pot creure. La notícia m'ha recordat la bestial crema de llibres del temps dels «rojos» a esglésies, convents , biblioteques catòliques i cases particulars. I aquells incults deien que era una República democràtica.
El meu amic Jaume Estruch tenia una selecta biblioteca a casa, i per temor l'amagà a la barraca de la vinya del seu pare. Portà els llibres en carretons de mà, dissimulats. El comte roig de Navàs (Bages) ho descobri, el detingueren i amb una llauna de gasolina l'obligaren a cremar els llibres a la pròpia vinya. No el van assassinar allà mateix gràcies el president del comitè, que encara tenia dos dits de seny.