Com estava previst, el divendres 11 de Març, ha tingut lloc el ple extraordinari que havia demanat el nostre Grup Municipal a fi d'aclarir de forma pública i transparent tot aquest assumpte de la Biblioteca i del fons documental dipositat en ella.

Després de queixar-se pel tomb que han anat agafant els diferents rumors i comentaris relatius a aquest afer, i d’acusar-nos d’haver-lo instrumentalitzat per a treure’n “rèdits polítics”, posant en dubte els reiterats oferiments de col·laboració per part del nostre Grup, el Sr. Alcalde ha deixat clar que es limitaria a respondre a cada punt de l’ordre del dia segons un guió que portava escrit i ha imposat que només tindrien dret de paraula: ell mateix i el Portaveu del nostre Grup, Sr. Ezquerra.

S’ha seguit així l’ordre del plantejat pel nostre Grup i el resum en seria:

 1. El Sr. Alcalde es reitera en el fet del, segons ell, nul ús que se’n feia tant de la Biblioteca com del seu fons documental. Per això es va presentar al ple ordinari del 08.07.15 incorporar, dins de l’espai de la biblioteca l'activitat anomenada coworking, compartint-lo amb ella.

  • Al ser preguntat sobre la forma legal que empara el canvi d’usos (de biblioteca a espai coworking) o bé si s’havia fet alguna gestió sobre les Normes Subsidiàries, no hem rebut resposta iniciant-se així l'actitud que ha mantingut l’Alcalde respecte a les nostres preguntes.

  • S’han lliurat al Secretari Municipal còpies de les actes en les que consten les preguntes i les respostes que se’ns han donat en els plens ordinaris de Juliol i Octubre.

 2. Ha quedat demostrat que hi ha hagut un engany pel que fa a les informacions que ha rebut el nostre Grup en les reiterades interpel·lacions que ha fet respecte del destí dels llibres, ja que ha quedat documentalment provat, que el llançament dels llibres es va produïr els mesos de Setembre i Octubre del 2015, mentre que al 13 de Gener 2016 encara se’ns feia passar de noves.

  • També ha quedat demostrat que hi ha unes llistes de llibres, una amb més 1.400 llibres i l’altra amb els 546 del Sr. López de Lerma. O sigui que aquesta xifra, que dóna l’Ajuntament d’uns 700/800 llibres queda rebatuda.

   • Es lliuren al Secretari Municipal còpies dels dos llistats amb un total de 1935 llibres.

  • S’ha preguntat per la nostra part quin benefici concret comportava aquesta cessió de material per al poble, responent el Sr. Alcalde que, amb l'empresa REPAPER que té cura del reciclatge, fins a finals de l’exercici no es pot saber exactament.

  • Es fa lliurament al Secretari Municipal d’un document emès pel Servei de recollida del Consell Comarcal on s’ha pogut constatar l’increment aproximat d’una tona de paper pel damunt del pes habitual. El Sr. Alcalde respón que les seves dades indiquen que els pesos dels contenidors als que es van dipositar els llibres per ser “reciclats”, eren de 118 kg el Setembre i 440 Kg a l’Octubre del 2015.

  • El Sr. Alcalde va respondre que no volia donar noms de persones quan se li va preguntar; qui o quins van ser els “experts” que van determinar el “valor escàs” del fons documental que s’ha acabat “reciclant”.

 3. Després de reconèixer que s’ha comès una error en la gestió de tot l’assumpte per part pròpia (Sr. Alcalde, “mea culpa” n’ha estat la expressió concreta), ha traslladat la responsabilitat també a l’Equip de Govern, dient que ha participat solidàriament en les decisions .

 4. L’Alcalde ha anunciat que es restablirà el servei de Biblioteca/Sala d’estudis, en un local Municipal i que, a tal efecte es nomenarà una comissió on hi participaran les persones que han manifestat interès per a recuperar l’espai i a la que serà convidat també el nostre Grup Municipal, responent a la nostre petició de poder-hi participar i col·laborar.

  • S’ha votat la moció, que s’ha aprovat per unanimitat. Encara que s’ha deixat anar el comentari , per part del Alcalde, de que aquesta reobertura de l’espai eliminat, vindria “condicionada” a garanties d’ús, i horaris d’ obertura.

  • Respecte a la nova dotació documental ha dit el Sr. Alcalde que no calia patir, ja que tenia oferiments de: Diputació i Generalitat per subministrar fins a milers de llibres.

  • El nostre Grup s’ha ofert per “anar a picar portes” per recollir donacions de llibres per part de les Institucions que calgui.

 5. La petició de dimissió de la Sra. Júlia Gil, com a Regidora de Cultura i Ensenyament, per la seva presumpta participació activa en tot l’afer “Biblioteca”, ha estat rotundament denegada per l’Alcalde, i per part d’ ella.

 • Per altra banda tampoc s’ha contestat a la pregunta de qui o quins eren el responsables de la decisió i actuacions finals, que el Sr. Alcalde ha assignat a tot l’Equip de Govern de CCD.

 1. Finalment, s’ha aprovat per unanimitat no percebre, per part dels Regidors, la compensació econòmica reglamentària per l'assistència als plens pel que fa a aquest de ple extraordinari.

El Sr. Alcalde ha manifestat que la seva intenció era la de no presentar-se a la reelecció el Maig passat, aclariment completament gratuït, ja que si li ha respost que ningú li ha posat una pistola al pit per a fer-ho i que, si havia pres aquesta decisió calia suposar que va ser per acomplir amb els quatre anys reglamentaris de legislatura.

Cal esmentar que el clima del ple ha estat crispat des del primer moment, degut a les acusacions del Sr. Alcalde envers l'oposició per suposades intencions polítiques. Aquest inici ha vingut seguit per un estil gens participatiu per part del Sr. Alcalde que ha argumentat que no calia arribar a la convocatòria d’aquest ple per a debatre “quelcom que es podia aclarir parlant, ja que ell sempre ha estat obert a atendre a qualsevol pregunta o petició que se li hagués adreçat”.

El nostre Grup, no pot pas per menys que opinar que aquesta afirmació cau completament en fals, doncs el fet de que es convoquin els Plens Ordinaris cada tres mesos (termini màxim autoritzat per Llei) i no cada mes o, al menys, cada dos mesos com a la legislatura anterior, que entre un ple i l’altre s’emetin entre 80 i 100 decrets d’alcaldia i que no existeixi cap línia de diàleg oberta respecte de cap assumpte amb el nostre Grup Municipal, es reforça com a mostra evident de que la opinió púbica i el nostre Grup ha estat falsament informat, o no informat, repetidament i acaba per desautoritzar afirmacions com aquella.

Per acabar, en el ple extraordinari d’avui, tampoc hi ha hagut la transparència imprescindible en les respostes donades als diferents punts i s’han negat respostes a diverses interpel·lacions.

Aquest tarannà poc participatiu i mancat d’esperit democràtic, altrament no pas desconegut en la persona del Sr. Alcalde en els escassos contactes precedents i en els plens municipals, no invita pas precisament al diàleg, per bé que el nostre Grup Municipal amb qui té el compromís no és pas amb la seva persona sinó que amb els vilatans d’Avinyonet de Puigventós, i així seguirem treballant de forma coherent i constructiva amb aquest compromís.

Avinyonet, 11 de Març de 2016.

 

 

Em plau convocar-lo/a a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 11 de març de 2016 a les 13,00h, a la Casa Consistorial, sota el següent;

ORDRE DEL DIA

 1. - Compareixença del Sr. Alcalde a l'objecte d'explicar el tancament de l'antiga biblioteca, causes del mateix i donar a conèixer l'origen de la iniciativa i la forma legal que empara (Decret o Acord de la Junta de Govern Local) la decisió final.
 2. - Compareixença del Sr. Alcalde a l'objecte d'explicar el "reciclatge" (o llançament al "contenidor blau") dels llibres existents a la clausurada biblioteca i els rebuts com a municipal. També els detalls de les dates en que foren dipositats als contenidors, i el responsable.
 3. - Proposta de rectificació pública sobre la informació i declaracions on per part del Sr. Alcalde, s'ha comunicat la aprovació per part del Grup Municipal a la oposició : Construïm Futur- Fem Poble, de les actuacions del Consistori sobre el desmantellament de la biblioteca i el destí del seu fons documental (documentació i llibres).
 4. -Proposta d'acord per a la reobertura d'un espai municipal com a sala de lectura, estudi i biblioteca municipal i per emprendre accions adreçades a la dinamització del mateix.
 5. -Proposta d'acord de cessament de la Sra. Júlia Gil, com a regidora, la tinent d'alcalde i regidora de cultura i ensenyament.
 6. - Proposta d'acord de renúncia a la retribució econòmica als regidors per l'assistència a aquest ple extraordinari.

Avinyonet de Puigventós, 8 de març de 2016

L'Alcalde

 

Josep Ma Bartolomé i Foraster

Fitxer pdf